máy mình cứ update 1 thứ gì đó là lại bị loạn cảm ứng red mi 7