vẫn dùng photos của Google vì nó free ko giới hạn, bảo mật tốt, dễ sử dụng, có tích hợp AI