Optimize ettiğinde verdiği uyarıların üstüne basar  yok say özeliğini işaretlersen %100 olur