thoắt một cái mà mình đã được sử dụng 3đời miui rồi đang hóng miui 12 !