Dùng MIUI 8 Note 4X đến MIUI 11 và đang MIUI 11 trên Note 7, hi vọng có nhiều cải tiến về hiệu năng.