Năm 2012 đã từng up rom miui trên con htc inspired 4g