MIUI 11 đây mà đâu có thấy thanh điều hướng dưới cùng màn hình giống Iphone đâu nhỉ?