Cảm ơn! đã từng test qua nó, mà ko hiểu hết ý nghĩa của nó!