có lẽ do youtube đã áp dụng hạ độ phân giải khi xem videos để ngăn tình trạng quá tải