1. Justin Bieber - Yummy
2. Ricky Martin - Tiburones
3. Eminem - Godzilla
4. Red Velvet - Psycho
5. EXO - Obsession
Якось так я тренуюсь ☺️🏃‍♀️🤸‍♀️💪