รอม global ถ้าเปลี่ยน font แล้วเปลี่ยน wallpaper อีกรูปจะเด้งครับ