In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Mẹo và thủ thuật

[Hướng dẫn] Hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm MIUI 9 Beta từ Xiaomi

2017-07-22 13:27:38

2,657 16

Rookie Bunny

1715947366 | from MIX

#4

tổ chức đăng ký ở đâu vậy mọi người
2017-07-22 14:04:32
Reply Report

Rookie Bunny

1715947366 | from MIX

#5

tổ chức đăng ký ở đâu vậy mọi người
2017-07-22 14:04:50
Reply Report

Rookie Bunny

1715947366 | from MIX

#12

Nắng Việt
làm như hương dẫn đó bạn.

thank bạn rất nhiều
2017-07-24 08:12:22
Reply Report
 • Followers

  574

 • Threads

  2

 • Replies

  2,501

 • Points

  27,767

3 Days Check-In
7 Days Check-In
21 Days Check-In
40 Days Check-In
70 Days Check-In
100 Days Check-In
1 Year Check-In
500K Members
Chuyên gia tìm lỗi
Chúc mừng sinh nhật thứ 7
Nhiếp ảnh
5K Thành Viên
100 bình luận vào tháng 6
100 bình luận vào tháng 7
100 bình luận vào tháng 8
100 bình luận vào tháng 9
100 bình luận vào tháng 10
100 bình luận vào tháng 11
100 bình luận vào tháng 12
Chủ tịch FC
App Review
Columnist
More Power More Life
10K Thành Viên
Sinh nhật MIUI lần thứ 7
Mi Story
Poster của tôi
Săn tìm poster
20K Thành Viên
Newbie Member
Halloween
Christmas 2017
Nhìn lại cùng Mi Community
#StopGivingUp
U23 Việt Nam
Big Change
Chúc mừng năm mới 2018
50K Thành viên
100K Thành viên
Super Brand Day
Mid Autumn
#MixItUp
10M Downloads
Message in a bottle
Throw Back with Mi 2018
#NameTheColor
#150k
9th Brithday
Ngày của Mẹ
Xmen dark phoenix
MiBand Story
Copyright©2016-2019 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Content Policy

Quick Reply To Top Return to the list