mình thì nghiêng về bản 11.0.6, nếu bn cảm thấy hao pin thì bn có thể hạ xuốg cx đc mà