Aradaki %10 için düşük versiyonu tercih etmeyin. Pahalı olsun iyisi olsun