พอใจ Mi มากๆใช้สินค้า Mi หลายอย่างครับเมื่อก่อนเคยใช้ทั้ง Iphone, Samsung, Vivo สำหรับ smartphone แต่ปัจุบันมีอุปกรณ์ mi หลายอย่างเชื่อมต่อง่าย,ไม่ค่อยรวน
- Redmi note 7
- Band mi 4
- Bluetooth mi headset
และคิดว่าพอใจกับสินค้า mi และมีโอกาสจะใช้บริการกับอุปกรณ์อื่นๆอีกในอนาคตอันใกล้