ขอบคุณมากครับ สำหรับเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Mitu