6249429515
đúng r bạn ơi, mình vừa lên thấy oin hao nhanh, còn lỗi lặt vặt nhiều, cam chụp thì bị hơi bệt màu trắng

định về lại bản nào z