ของผมก็เป็นครับ แก้ก็ไม่หาย ลบแล้วโหลดใหม่ก็เหมือนเดิม เป็นงงๆ ครับ