เป็นเหมือนกันค่ะ ไม่ขึ้นรูป ไม่มีเสียง
เด้งมาหน้าจอ ก็เป็นสายที่ไม่ได้รับเลย