รุ่นนี้แก้ยังไงก็ไม่หาย ต้องเปลี่ยนจอไม่ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ