Cần fix lỗi cam khi call với lỗi loa khi quay video ở nơi có volum nhạc lớn