chịu khó dùng được tiếng anh thì sang bản CHINA là tốt nhất bạn -))