อยากถามว่า2รุ่นนี้
ต่างกันยังไงรุ่นไหนใหม่กว่า  
ขอบคุณครับ