มุ่งสู่ธรรมชาติดีกว่า ไม่ต้องใส่แมส ใส่แต่ผ้าบัฟ😸😼