Tuy thời tiết không  ủng hộ nhưng với  lòng nhiệt huyết của tất cả Mi Fan buổi chụp hình cũng rất thành công và mang  đến niềm vui cho tất cả mỏi người...