Ac ơi đt em khi chơi pubgmb thì tai nghe không phân biệt được bên trái phải. H phải làm sao ạ