ผมไม่แน่ใจ ผมก็เป็น ผมคิดว่ามันเป็นระบบป้องกัน คือเบอร์ที่เราไม่ได้บันทึกไว้ในเครื่องหรือเบร์ที่เราไม่รู้จัก จะขึ้นแจ้งแบบนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ เครื่องผมก็เป็นครับ รอผู้รู้มาตอบดีกว่านะ ผมเองไม่ได้วิตกเรื่องนี้