วันครบรอบวันเกิดของ xiaomi คือวันที่ 6 เมษายน
และเทศกาลที่จัดช่วงวันเกิดคือ Mi fan fastival