คือredmi4a เวลาวีดิโอคอล มันจะตัดสัญญาณไมค์อะ เพราะเสียงจากลำโพงมันเข้าไมค์ ต้องใช้ไมค์จากหูฟังอย่างเดียวเลย