Hình như là do kết nối Bluetooth nên nó bị nhiễu mạng nên thế