Khi chụp ảnh thì ảnh bị xoay ngang, xoay dọc, cho mình hỏi cách tắt chế độ tự xoay này