youtube vanced đang lỗi chắc do google troll nhẹ ý mà .dùng mod phải chịu .bác thoát ra load lại vài lần thì bt lại thôi.ho