พิมพ์ข้อความแล้วเด้งออก ใช้แอฟแล้วเด้งออก ต้องแก้ยังไงคะ