Tu na naszym forum nie doświadczyłem jeszcze czegoś,co miało by choćby znamiona nudy.Ja