नियम तथा दिशानिर्देशनको लागि धन्यवाद।  
आशा गर्दछु नेपाल forumमा आगामी दिन हरुमा संगलगता बड्दै जनेछ।