đi xin mk wf đưa đt họ viết về chụp màn cái này vào zalo quét lấy mã là mk tự hiện lên