ยินดีด้วยครับ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่ามาให้มากที่สุด