ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ ไม่ต้องกังวลมากเกินไป หัวใจจะเจ็บปวด จะมีพวกจากรัสเซียพวกเขาใจดีและมีอารมณ์ขัน มันเป็นเรื่องง่ายที่จะสื่อสารกับพวกเขาพวกเขาสามารถให้การสนับสนุน ฉันขอให้คุณเดินทางที่ดีประสบการณ์ใหม่และกลับบ้านกับความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดจากชุมชน Mi ของประเทศไทย  ขอให้โชคดี!