chắc chỉ để tăng tương tác trên diễn đàn thôi. chứ mình nghĩ chưa chắc có mi coin store đâu.