tebrik ediyorum çok güzel bir ilerleme bu. önünüz açık