papa: redmi 6a, 6, 7 mất liên tục haha
mình với vợ : remi note 5
em trai: redmi 5
ba vợ: redmi 7
mẹ vợ: redmi 5a
chị họ: redmi 7
mẹ: cục gạch, sẽ lên mi trong nay mai