chuyển vùng qua ấn độ, cập nhật rồi chuyển về vn là được, của mình miui 11 global