hôm trước tải về đã lên lịch cập nhật cào sáng sớm. tối về thấy nó k báo nữa. vào xem file thì không định dạng :))