lên rồi hao PIN không tùy biến giao diện. lên rồi cũng thế. ở lại MIUI 10 hay hơn. PIN lại trâu