tui có từ lâu ròi nhe bản global đấy mua tại tgdd

from app

from app