từ từ rồi lên. Miui 11 đang bị lỗi cảm biến khi gọi điện thoại đấy