แบบที่มีมามันมั่วกันไปหมดไม่รู้จะกดอันไหนเลยปนกันมั่วไปหมด