vào cài đặt tắt âm thanh đơn âm đi là ok

Rate

Number of participants 1Experience +1 Collapse Reason
Lộc Trần + 1 Hữu ích

View Rating Log