Mặc dù được lên 11 nhưng chỉ là bản tùy biến và vẫn nằm ở Android 8 nha bà con!