Máy bạn là phiên bản Toàn cầu PFLMIXM. Nếu máy bạn đang ở miui 10 v10.3.5 thì tải bản OTA cho nhanh. Nếu máy bạn không phải ở đúng bản v10.3.5 thì phải tải bản Recovery. Tải xong, cập nhật bằng cách: Nhấn dấu 3 chấm (góc trên bên phải) ở phần Cập nhật hệ thông - Chọn gói cập nhật, chọn file .zip mới tải về, máy sẽ làm phần còn lại.